Lideri u proizvodnji hirurških markera

viscot

Markiranje kože pre intervencije

viscot

Precizno definisanje zone za korekciju

viscot

Obeležavanje promena na koži

commercial

NOVO DOSTUPNO:

Markeri za estetske procedure
(botox, hijaluronski fileri...)