Svi proizvodi O proizvodu Uputstvo Najčešće postavljena pitanja Testovi

UNIVERZALNE MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU - 200 KOM

O proizvodu

Etiketa proizvoda

Višenamenske univerzalne maramice koje čiste i dezinfikuju. Uništavaju najmanje 99,999% bakterija. Formula počinje da deluje nakon 10 sekundi.

Clinell univerzalne maramice su proizvod koji objedinjuje čišćenje i dezinfekciju površina i opreme. Natopljene jedinstvenom, patentiranom antimikrobnom formulom i mogu se koristiti i za čišćenje i za dezinfekciju, te nije neophodno prethodno pranje i čišćenje površina i opreme drugim sredstvima. Na taj način se štedi i vreme i novac.

Dokazano uništavaju najmanje 99,999% bakterija - Clinell Univerzalne maramice su jedne od najefikasnijih antimikrobnih proizvoda na tržištu.

Ova revolucionarna formula sadrži 6 različitih biocide. Svaki biocid ima različiti mehanizam dejstva smanjujući rizik da bakterije razviju rezistentnost.

ANTIMIKROBNO DEJSTVO

GRAM-POZITIVNE BAKTERIJE
Uključujući: Staphylococcus aureus i MRSA, Streptococci, Enterococci i VRE.

GRAM-NEGATIVNE BAKTERIJE
Uključujući: Pseudomonas, E.Coli, Acinetobacter, Klebsiella i Salmonella.

VIRUSI BEZ OMOTAČA
Uključujući: Norovirus and Rotavirus

MIKOBAKTERIJE
Uključujući: Mycobacterium terrae i Mycobacterium smegmatis.

VIRUSI SA OMOTAČEM
Uključujući: Herpes simplex 1&2, Influenza uključujući H1N1, Hepatitis B & C i HIV.

GLJIVICE

Prema Evropskim standardima EN1275, EN 1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563


Testovi

BAKTERIJE
EFIKASNO PROTIV TEST UNIŠTAVA ZA
Acinetobacter baumanii EN1276 5 min
Campylobacter jejuni EN1276 5 min
Enterococcus hirae EN1276 1 min
Enterococcus hirae EN14561 1 min
Escherichia coli (E. coli) EN1276 1 min
Klebsiella pneumoniae EN1276 5 min
Listeria monocytogenes EN1276 5 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA) EN1276 1 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA) Suspension Test 10 sec
Mycobacterium smegmatis EN1276 (modified) 5 min
Pseudomonas aeruginosa EN1276 1 min
Pseudomonas aeruginosa EN14561 1 min
Salmonella typhimurium EN1276 5 min
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE) EN1276 5 min
Vibrio cholerae EN1276 5 min
GLJIVICE
Aspergillus brasiliensis EN1275 15 min
Candida albicans EN1275 15 min
VIRUSI
SARS-CoV-2 (COVID-19) EN 14476:2013 + A2:2019 30 sec
Feline Calicivirus (Norovirus) EN 14476 2 min
Hepatitis B Antigen Inactivation test 5 min
Hepatitis C Antigen Inactivation test 5 min
Influenza H5N1 Suspension Test 30 sec

Uputstvo

unimar200upus

  1. Staviti zaštitnu opremu (rukavice)
  2. Uzeti jednu maramicu iz pakovanja
  3. Brišući od čistijeg dela površine ka prljavijem, praviti široke pokrete u obliku latiničnog slova „S“, vodeći računa da se ne briše dva puta ista površina
  4. Promeniti maramicu ako postane suva ili prljava i odložiti je. Ostaviti površinu da se prirodno osuši

Primena na površinama:

Stolice, stolovi, kvake,dušeci, tastatura, miš, telefon, ormarići pored kreveta, slavina i lavabo, prekidači, invalidska kolica, hodalice, pod, poslužavnik,kompletne toaletne i kuhinjske površine


Najčešće postavljena pitanja

P: Koje izjave upozorenja se odnose na ove proizvode? O: Samo za spoljašnju upotrebu. Izbegavati kontakt sa očima. Prekinite upotrebu ako se pojavi iritacija. Ukoliko iritacija potraje duže od 72 sata zatražite medicinsku pomoć. Upotreba na kompleksnoj ili invazivnoj opremi nije preporučljiva. Ukoliko koristite duži vremenski period, koristite rukavice. Iskorišćenu maramice ne bacajte u WC šolju.

P: Zašto na pakovanju od 200 maramica stoji oznaka za jednokratnu upotrebu? O: Svaka pojedinačna maramica je za jednokratnu upotrebu. Clinell Univerzalne maramice su za jednokratnu upotrebu da bi sprečio prenos mikroba sa jednog medicinskog uređaja na drugi.

P: Zašto je proizvod klasifikovan kao Univerzalne maramice? O: To je zbog toga što maramica deluje kao dezificijens i deterdžent u isto vreme i može biti korišćena narukama, svim površinama i na svoj osnovnoj opremi na bolničkim odeljenjima.

P: Zašto je bitno čišćenje pre dezinfekcije? O: Prljavština stvara barijeru izmedju površine i dezificijensa na maramici koja može sprečiti da površina bude dezinfikovana. Prljavština može sprečiti da dezificijens dođe u kontakt sa bakterijama ili da smanji dejstvo ili da ga potpuno neutrališe. Clinell maramice su dizajnirane da uklone prljavštinu i dezinfikuju u isto vreme. Mnoge bolnice trenutno kupuju deterdžent i dezinfekcione maramice kao dve odvojene stavke – Clinell Univerzalne maramice će izvršiti oba posla u isto vreme.

P: Koji su aktivni sastojci Clinell Univerzalnih maramica? O: Formula Clinell Univerzalnih maramica je patentirano antimikrobno rešenje razvijeno od strane Gama Healthcare odeljenja za Istraživanje i razvoj. Sadrži 6 različitih biocida uključujući 2 QUAT komponente i polimerni biguanid kako bi dejstvo bilo sinergetsko.Ovo znači da je efiksanost biocida podignuta na viši nivo kada svi biocidi deluju istovremeno. Ovo obezbeđuje široku antimikrobnu aktivnost i visok procenat uništenja ovim maramicama. Kao dodatak formuli maramica sadrži surfaktant koji deluje kao deterdžent, glikol za ublažavanje i negu i helatni kompleks.

P: Da li upotreba dezificijensa povećava šanse za pojavom rezistencije kod bakterija? O: S obzirom da se u formuli nalazi 6 različitih biocida i svaki ima drugačiji mehanizam dejstva, ne postoji mogućnost da se tokom vremena pojavi rezistencija.

P: Šta znači termin „kontaktno vreme“? O: To je vreme koje je potrebno dezificijensu da deluje na bakterije i to praktično znači koliko vremena je dezificijensu potrebno da dezinfikuje. Kada su u pitanju tečni dezificijensi, kontaktno vreme podrazumeva da dezificijens ostane vlažan na nekoj površini da bi efiksano delovao. Kontaktno vreme značajno varira između različitih bakterija, na primer za MRSA kontaktno vreme je 10 sekundi.

P: Zašto je važno znati spektar biocidnog dejstva? O: Pored toga koliko brzo dezificijens deluje, odnosno kontaktnog vremena, vrlo je važno znati koje tačno mikroorganizme formula uništava. Ne bi bilo naročite koristi imati proizvod koji brzo deluje, a ima mali spektar biocidno dejstva, omogućavajući bakterijama da i dalje budu aktivne. Ova redukcija (smanjenje) bakterija se izražava u logaritamskoj formi i pojednostavljeno, logaritamski broj je broj devetki (9) koje izražavaju procentualno smanjenje. Na primer, 2 log redukcija je 99%, 4 log redukcija je 99,99% i tako dalje. Clinell Univerzalne maramice su dokazale 5 log redukciju (99,999%) za većinu bakterija pri kontaktnom vremenu koje je navedeno.

P: Da li mehaničko dejstvo maramica ima značajan udeo u dezinfekcionom procesu? O: Mehaničkom akcijom brisanja maramicom se uklanja prljavština kako bi se omogućilo da dezificijens dođe u dodir sa površinom i uništi mikroorganizme pri kontaktu. Mikroorganizme koji ostanu na maramici uništava dezificijens koji je ostao na maramici.

P: Da li maramica zaustavlja jedan deo dezifenkcione tečnosti? O: Generalno, materijal maramica sadrži odredjene molekule koji mogu da zadrže i spreče formulu da se oslobodi preko maramice. Drugim rečima, dezinfekciona tečnost kojom su maramice natopljene nije isto što i ista tečnost odvojena od maramice. Zbog toga testiranje mora biti vršeno maramicom koja je natopljena dezinfekcionim rastvorom umesto samo testirati rastvor. Gama Healthcare kompanija je jedna od retkih koja garantuje da je testiranje vršeno uzimanjem uzorka tečnosti (rastvora) sa maramice. Sva testiranja koje Gama Healthcare vrši, rade se isključivo u akreditivanim laboratorijama.

P: Na čemu sve mogu da se koriste maramice? O: Maramice su dizajnirane tako da budu bezbedne za korišćenje na svim površinama i neće oštetiti gumu, plastiku ili metal. Maramice koje su na bazi alkohola oštećuju materijale ako se duže koriste, ali to se neće desiti upotrebom Clinell Univerzalnih maramica. Mogu se takođe koristiti za dezinfekciju ruku kao i na svoj ne-invazivnoj medicinskoj opremi. Ako niste sigurni da li maramice mogu da se koriste na određenoj opremi ili uređaju, pozovite nas i rado ćemo pomoći. Uvek pratite uputstvo proizvođača u vezi održavanja i dezinfekcije medicinskih uređaja i opreme.

P: Koje proizvode maramice zamenjuju? O: Ove maramice će zameniti sve deterdžentne i dezinfekcione maramice (izuzev Sporicidnih maramica) koje se koriste za površine i na taj način će pomoći da se u bolnici izvrši standardizacija proizvoda koji se upotrebljavaju. Ovo štedi vreme i novac i pomaže da se spreči konfuzija koji proizvod se za šta koristi. Takođe zamenjuju maramice za ruke, medicinska sredstva (ne-invazivna medicinska sredstva) i sredstva za čišćenje površina.

P: Koje bakterije uništavaju Clinell Univerzalne maramice? O: Pored kontaktnog vremena i logaritma uništenja, bitno je znati i spektar biocidnog dejstva formule. Testiranja koja su vršena na Clinell Univerzalnim maramicama su vrlo opsežna i rađena su u prestižnim akreditovanim laboratorijama u Velikoj Britaniji. Maramice su dokazale da su efikasne protiv velikog broja grupa bakterija, iako to ne obuhvata spore. Ovo uključuje gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, viruse sa omotačem i bez omotača, gljivice, mikobakterije i protozoe. Logaritam uništenja i kontaktno vreme varira u zavisnosti od toga koji mikroorganizam se uništava.

P: Gde su vršena testiranja za ove maramice? O: Mnogi testovi su radjeni uključujući EN testove EN1276, EN12054 i EN1500. Pored toga, maramice su bile testirane pojedinačno protiv određenih patogena. Maramice su takođe dermatološki testirane kao i na različitim materijalima gde su pokazale da su bezbedne na kojoj god površini da se koriste. Svi testovi su rađeni u mnogobrojnim laboratorijama i institucijama širom Velike Britanije, od kojih su sve akreditovane, a navedeni testovi su svi dostupni javnosti i u njima je detaljno opisan metod testiranja i punovažni rezultati.

P: Šta je to Zidni Dispenzer? O: Zidni Dispenzer je iste boje kao i pakovanje maramica i trajno se fiksira na zid. U NHS bolnicama u Velikoj Britaniji dispenzeri su besplatni.

P: Da li postoje određeni specifični uslovi za odlaganje maramica? O: Iskorišćena maramica bi trebalo da se odloži u kantu za medicinski otpad, prema pravilima o prevenciji infekcija.

P: Koje su sve prednosti Clinell Univerzalnih maramica? O: 1. Univerzalnost. Ne samo što je deterdžent i dezinfekciona maramica, već se može koristiti na rukama, svim površinama i ne-invazivnoj opremi.
2. Vrlo detaljna ispitivanja sa svim metodama testiranja i punovažnim testovima koji su rađeni u akreditovanim laboratorijama u Velikoj Britaniji su objavljeni.
3. Širok spektar biocidnog dejstva i kontaktno vreme za mnoge grupe bakterija, iako to ne uključuje spore.
4. Maramice imaju vrlo kratko kontaktno vreme i visok log redukcije bakterija.
5. Politiku dezinfekcje će učiniti mnogo jednostavnijom i bržom u svakoj zdravstvenoj ustanovi.
6. Standardizacija koja se postiže upotrebom ovih maramica, omogućiće bolnici da uštedi novac koji bi trošila na više različitih dezificijenasa.
7. Gama Healthcare podrška klijentima podrazumeva postere, besplatne zidne dispenzere, besplatnu instalaciju dispenzera, liflete za pacijente i Trening paket za obuku koji sadrži tablet.