Svi proizvodi O proizvodu Uputstvo Najčešće postavljena pitanja Testovi

SPREJ ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA, OPREME I FILTERA

sprej

O proizvodu

Etiketa proizvoda

Clinell Univerzalni sprej je univerzalno sredstvo za dezinfekciju i čiščenje površina i opreme. Sadrži jedinstvenu, patentiranu, antimikrobnu formulu koja se koristi kao deterdžentni i dezinfekcioni sprej - zamenjujući potrebu za više različitih sredstava koji se koriste za površine. Dizajniran je tako da omogućava dezinfekciju površina koje su teško dostupne.

Revolucionarna formula sadrži 6 različitih biocida i svaki ima drugačiji mehanizam dejstva, tako da ne postoji mogućnost da se tokom vremena pojavi rezistencija.

Moćna, patentirana formula se sastoji od jedinjenja baziranih na QUAT komponentama i polimernog biguanida od kojih svaki ima drugačiji mehanizam delovanja. Ovo omogućava najširi spektar dejstva Istovremeno sprečavajući pojavu rezistencije.

ANTIMIKROBNO DEJSTVO

GRAM-POZITIVNE BAKTERIJE
Uključujući: Staphylococcus aureus i MRSA, Streptococci, Enterococci i VRE.

GRAM-NEGATIVNE BAKTERIJE
Uključujući: Pseudomonas, E.Coli, Acinetobacter, Klebsiella i Salmonella.

VIRUSI BEZ OMOTAČA
Uključujući: Norovirus and Rotavirus

MIKOBAKTERIJE
Uključujući: Mycobacterium terrae i Mycobacterium smegmatis.

VIRUSI SA OMOTAČEM
Uključujući: Herpes simplex 1&2, Influenza uključujući H1N1, Hepatitis B & C i HIV.

GLJIVICE
Uključujući: Aspergillus, Candida i Penicillium

Prema Evropskim Testovima: EN1275, EN1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563


Uputstvo

sprej

  1. Staviti preporučene rukavice i poprskati površinu koja treba da se dezinfikuje
  2. Za brisanje koristiti papirni ubrus, maramicu ili čistu krpu. Brišući od čistijeg dela površine ka prljavijem, praviti široke pokrete u obliku latiničnog slova „S“, vodeći računa da se ne briše dva puta ista površina
  3. Promeniti ubrus, maramicu ili krpu ako postane prljava ili suva i odložiti je
  4. Ostaviti površinu da se prirodno osuši

Dezinfekcija filtera klima uređaja:

  1. Skinuti filter i oprati ga pod mlazom vode
  2. Ostaviti filter da se osuši
  3. Detaljno isprskati filter Clinell sprejom
  4. Vratiti filter u klima uređaj.

*Ovaj postupak je potrebno ponoviti najmanje dva puta mesečno tokom perioda kada se koristi klima uređaj.


Najčešće postavljena pitanja

P: Koje izjave upozorenja se odnose na ove proizvode?
O: Samo za spoljašnju upotrebu. Izbegavati kontakt sa očima. Prekinite upotrebu ako se pojavi iritacija. Ukoliko iritacija potraje duže od 72 sata zatražite medicinsku pomoć. Upotreba na kompleksnoj ili invazivnoj opremi nije preporučljiva. Ukoliko koristite duži vremenski period, koristite rukavice. Ambalažu ne bacajte u WC šolju.

P: Zašto je bitno čišćenje pre dezinfekcije?
O: Prljavština stvara barijeru izmedju površine i dezificijensa na maramici koja može sprečiti da površina bude dezinfikovana. Prljavština može sprečiti da dezificijens dođe u kontakt sa bakterijama ili da smanji dejstvo ili da ga potpuno neutrališe. Pre dezinfekcije sprejom, ukoloniti prljavštinu maramicom (deterdžent ili dezinfekcionom). Clinell maramice su dizajnirane da uklone prljavštinu i dezinfikuju u isto vreme. Mnoge bolnice trenutno kupuju deterdžent i dezinfekcione maramice kao dve odvojene stavke – Clinell Univerzalne maramice će izvršiti oba posla u isto vreme.

P: Koji su aktivni sastojci Clinell Univerzalnog spreja za dezinfekciju?
O: Formula Clinell Univerzalnog spreja za dezinfekciju je patentirano antimikrobno rešenje razvijeno od strane Gama Healthcare odeljenja za Istraživanje i razvoj. Sadrži 6 različitih biocida uključujući 2 QUAT komponente i polimerni biguanid kako bi dejstvo bilo sinergetsko. Ovo znači da je efiksanost biocida podignuta na viši nivo kada svi biocidi deluju istovremeno. Ovo obezbeđuje široku antimikrobnu aktivnost i visok procenat uništenja ovim maramicama. Kao dodatak formuli sprej sadrži surfaktant koji deluje kao deterdžent, glikol za ublažavanje i negu i helatni kompleks.

P: Da li upotreba dezificijensa povećava šanse za pojavom rezistencije kod bakterija?
O: S obzirom da se u formuli nalazi 6 različitih biocida i svaki ima drugačiji mehanizam dejstva, ne postoji mogućnost da se tokom vremena pojavi rezistencija.

P: Šta znači termin „kontaktno vreme“?
O: To je vreme koje je potrebno dezificijensu da deluje na bakterije i to praktično znači koliko vremena je dezificijensu potrebno da dezinfikuje. Kada su u pitanju tečni dezificijensi, kontaktno vreme podrazumeva da dezificijens ostane vlažan na nekoj površini da bi efiksano delovao. Kontaktno vreme značajno varira između različitih bakterija, na primer za MRSA kontaktno vreme je 10 sekundi.

P: Zašto je važno znati spektar biocidnog dejstva?
O: Pored toga koliko brzo dezificijens deluje, odnosno kontaktnog vremena, vrlo je važno znati koje tačno mikroorganizme formula uništava. Ne bi bilo naročite koristi imati proizvod koji brzo deluje, a ima mali spektar biocidno dejstva, omogućavajući bakterijama da i dalje budu aktivne. Ova redukcija (smanjenje) bakterija se izražava u logaritamskoj formi i pojednostavljeno, logaritamski broj je broj devetki (9) koje izražavaju procentualno smanjenje. Na primer, 2 log redukcija je 99%, 4 log redukcija je 99,99% i tako dalje. Clinell Univerzalne sprej je dokazao 5 log redukciju (99,999%) za većinu bakterija pri kontaktnom vremenu koje je navedeno.


Testovi

BAKTERIJE
EFIKASNO PROTIV TEST UNIŠTAVA ZA
Acinetobacter baumanii EN1276 5 min
Campylobacter jejuni EN1276 5 min
Enterococcus hirae EN1276 1 min
Enterococcus hirae EN14561 1 min
Escherichia coli (E. coli) EN1276 1 min
Klebsiella pneumoniae EN1276 5 min
Listeria monocytogenes EN1276 5 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA) EN1276 1 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA) Suspension Test 10 sec
Mycobacterium smegmatis EN1276 (modified) 5 min
Pseudomonas aeruginosa EN1276 1 min
Pseudomonas aeruginosa EN14561 1 min
Salmonella typhimurium EN1276 5 min
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE) EN1276 5 min
Vibrio cholerae EN1276 5 min
GLJIVICE
Aspergillus brasiliensis EN1275 15 min
Aspergillus brasiliensis EN14562 60 min
Candida albicans EN1275 15 min
Candida albicans EN14562 60 min
VIRUSI
Feline Calicivirus (Norovirus) EN 14476 2 min
Hepatitis B Antigen Inactivation test 5 min
Hepatitis C Antigen Inactivation test 5 min
Influenza H5N1 Suspension Test 30 sec