Svi proizvodi O proizvodu Uputstvo Najčešće postavljena pitanja Testovi

SPORICIDNE MARAMICE - 25 KOM

sporicidalwipes.png

O proizvodu

Clinell Sporicidne maramice su najefikasnije maramice u svetu i koriste se naročito za uništavanje Clostridium Difficile. U maramici se aktivira persirćetna kiselina u kontaktu sa vodom, kao glavni aktivni sastojak koji uništava sve grupe bakterija i predstavlja direktnu i bezbednu alternativu hlornim preparatima. Clinell Sporicidne maramice su dizajnirane da se koriste na svim površinama i neinvazivnoj opremi. One nisu aktivne dok su suve, ali čim se pokvase generišu persirćetnu kiselinu u količini koja dokazano uništava sve poznate mikroorganizme.

Moćni dezinfekcioni rastvor koji sadrži pH optimizovanu persirćetnu kiselinu i vodonik peroksid.Aktivira se u kontaktu maramice sa vodom. Visok nivo oksidirajućeg uništenja svih mikroorganizama uključujući viruse bez omotača i bakterijske endospore.

*ISPROBANE U ROYAL FREE HAMPSTEAD NHS HOSPITAL U LONDONU (Nursing Times Tackling C difficile with environmental cleaning Sep 2011;107:36 22-25)

Prednosti u odnosu na hlorne preparate:

 • Nema štetnih isparenja, bezbedne su da se koriste u neposrednoj blizini pacijenata
 • Svaka maramica sadrži surfaktant što omogućava upotrebu i na zaprljanim površinama
 • Ne postoji opasnost pravljenja greške u smislu stavljanja previše ili premalo vode kao kod rastvaranja hlornih tableta - svaka maramica je identična i spremna za upotrebu odmah po vađenju iz pakovanja
 • Organske materije se vezuju za hlor i tako smanjuju njegovu efikasnost prilikom potapanja krpe u kofu u kojoj se nalazi rastvor

Uputstvo

sporicidne

1.Staviti preporučene rukavice. Uzeti jednu maramicu iz pakovanja

2.Da bi se formula aktivirala, pokvasiti maramicu pod mlazom vode

3.Brišući površinu od čistijeg dela površine ka prljavijem, praviti široke pokrete u obliku latiničnog slova 'S', vodeći računa da se ne briše dva puta ista površina

4.Promeniti maramicu ako postane suva ili prljava i odložiti je u kantu za medicinski otpad. Ostaviti površinu da se prirodno osuši.


Površine:
Kreveti, stolovi, kvake, kreveti za pregled, dušeci, medicinske površine, toaletne površine, zaglavlja kreveta, kolica za posluživanje hrane, površine u laboratorijama, mrtvačnicama, izolacionim sobama.

Oprema:
Manžetne za merenje krvnog pritiska, komode, aparati za dijalizu, pulsni oksimetri, stetoskopi, invalidska kolica, hodalice, stalak za kese ili boce.


Najčešće postavljena pitanja

P: Postoji mnogo različitih Sporicidnih maramica na tržištu. Šta odvaja Clinell Sporicidne maramice od drugih?
O: Clinell Sporicidne su drugačije od većine drugih sporicidnih proizvoda na tržištu imajući u vidu brzinu delovanja i metode testiranja koja su vršena u najboljim laboratorijama. Mnoge kompanije proizvode sporicidne proizvode, ali problem je u metodama testiranja po kojima su ti proizvodi testirani, laboratorijama koje su vršile testiranje i regulativa koje se ttiču dezinfekcionih sredstava u Velikoj Britaniji. Vrlo je važno obratiti pažnju na metod testiranja kojem je proizvod bio izložen kako bi se utvrdilo da li je sporicidan. Većina kompanija koristi tzv. prEN13704 test metod koji nije potpuno odobren. Da bi proizvod prošao ovaj test, potrebno je da uništi spore za 60 minuta i da ima 3 log nivo uništenja (99,9%). Ovo kontaktno vreme ne rešava problem bolnicama koje imaju za cilj da spreče širenje i dalju kontaminaciju gde se sumnja na pojavu ili je već došlo do epidemije clostridium difficile. Ovo kontaktno vreme nije upotrebljivo u praksi s obzirom da nijedna površina ne može da ostane vlažna tako dug vremenski period. Kontaktno vreme se odnosi samo na vreme koliko je površina vlažna.I kada bi se postiglo tako dugo kontaktno vreme, to bi imalo za rezultat samo 3 log redukciju spora, što nije dovoljno i ne bi sprečilo dalji transfer spora. Pored ovoga, vrlo je važno proveriti laboratoriju koja vrši testiranje. Mnoge kompanije vrše testiranje svojih proizvoda u neakreditovanim laboratorijama koje ne podležu strogim kontrolama i jeftinije su. Problem sa ovakvim laboratorijama je što nemaju iskustva u vršenju testova koje kompanije od njih zahtevaju i zbog toga mogu da dobiju lažne pozitivne rezultate. Nažalost, u Velikoj britaniji ne postoji zakonsko telo koje rešava ovaj problem i na bolnicama ostaje da detaljno pregledaju svaki izveštaj ispitivanja i procene koliko je dobro izvršeno testiranje. Ove neakreditovane laboratorije često testiraju formulu koja se stavlja u maramice umesto maramice koje sadrže određeni rastvor. Rastvor kojim su maramice natopljene nije u svakom slučaju ono što iz njih ’izlazi’ i to zavisi od vrste materijala koji vezuju različite molekule i sprečavaju njihovo oslobađanje. Ovo je razlog zašto mora biti imperativ da se testiranje vrši nad formulom (rastvorom) koja ističe iz maramice, jer je to ono što bolnice u stvari dobijaju prilikom upotrebe maramica. Clinell Sporicidne maramice su testirane u akreditovanoj laboratoriji The Hospital Infection Research Laboratory (Dudley Road, Birmingham) i testiranje je vršila Christina Bradley. Test metod koji je korišćen nije prEN 13704 s obzirom na nizak log redukcije i predugo i nepraktično kontaktno vreme. Laboratorija je koristila Babb et al test protokol koji zahteva maksimum 5 minuta kontaktno vreme i 5 logaritam redukciju (99,999%). Clinell Sporicidne maramice su postigle više od 6 log redukcije (99,999%) za kontaktno vreme od 1 minuta u prljavim uslovima. Ovaj rezultat čini Clinell Sporicidne maramice najmoćnijim maramicama na svetu. Bazirane su na persirćetnoj kiselini koja uništava spore i koji je jedan od najboljih dezinfekcionih supstanci današnjice. Razlog zašto se ne koristi češće je njegova nestabilnost, ali Clinell sporicdne maramice koriste patentirani proces stvaranja persirćetne kiseline na zahtev čime se prevazilazi problem nestabilnosti. Drugim rečima, Gama Healthcare nije pronašla novu supstancu već novi način stvaranja generisane persirćetne kiseline.

P: U kom formatu se nalaze maramice u pakovanju?
O: U pakovanju ima 25 maramica. Svaka maramica se sastoji od dve suve maramice koje su spojene kombinacijom različitih pudera. Svaka maramica je veličine 21x30 cm i ima moć apsorbovanja telesnih tečnosti i u isto vreme oslobadja formulu (persirćetnu kiselinu).

P: Šta se dešava kada se maramica pokvasi?
O: Maramica dolazi suva u pakovanju i da bi se formula aktivirala maramica mora da se pokvasi vodom neposredno pre upotrebe- obavezno koristiti rukavice prilkom upotrebe. Kada se maramica pokvasi, puder koji se nalazi izmedju dve maramice automatski proizvodi hidrogen peroksid koji u interakciji sa Tetra Acetyl Ethylene Diamine (TAED) stvara persirćetnu kiselinu. Sporicidna efikasnost potiče i od persirćetne kiseline i od hidrogen peroksida, mada je persirćetna kiselina osnovna sporicidna komponenta. Persirćetna kiselina ima specifičan miris (sličan sirćetu) koji se oseća odmah nakon kvašenja maramica i postaje jači nakon par minuta, što se više persirćetne kiseline stvara.

P: Zašto se maramice ne proizvode u vlažnom obliku s obzirom da bi se na taj način preskočio korak aktivacije (kvašenja)?
: Persirćetna kiselina je vrlo nestabilna hemikalija i vrlo lako i brzo se gubi njena efikasnost. Ona je jedan od najefikasnijih antimikrobnih supstanci koje postoje, ali njena nestabilna priroda je ono što otežava njenu upotrebu u praksi. U idealnim uslovima, boca persirćetne kiseline bi se dala svakom odelenju u bolnici sa napomenom da je koriste kada i gde je potrebno. Medjutim, persirćetna kiselina bi se vrlo brzo pretvorila u sirćetnu kiselinu, vodu i karbon dioksid, tako da to nije moguća opcija. Kako bi se prevazišao ovaj problem, Clinell Sporicidne maramice proizvode persirćetnu kiselinu kada je potrebno i na taj način nema problema sa njenom nestabilnom prirodom. Zato su maramice u pakovanju suve i u njima nema persirćetne kiseline, već se ona stvara kvašenjem pod vodom (ili u dodiru sa netom telesnom tečnošću) neposredno pre upotrebe.

P: Gde su vršena testiranja za Sporicidne maramice?
O: Clinell Sporicidne maramice su testirane u različitim akreditovanim laboratorijama u Velikoj Britaniji. Većina testova je radjena u The Hospital Infection Research Laboratory na čelu sa Christinom Bradley. Ostali testovi su vršeni kako bi se osigurala kompatibilnost sa različitim materijalima, bezbednost korisnika, kao i testovi za utvrdjivanje osetljivosti na vodu i vreme potrebno za aktivaciju formule.

P: Zašto je na pakovanju simbol za jednokratnu upotrebu?
O: Svaka maramica je za jednokratnu upotrebu kako bi se sprečio transfer mikroorganizama sa jedne površine na drugu, tj. sa jedne opreme na drugu.

P: Koje proizvode zamnenjuje maramica?
O: U pitanju je dezinfekcija najvišeg nivoa i prvenstveno zamenjuje proizvode na bazi hlora koji se koriste za uništavanje spora. Ova maramica nije dizajnirana kao „svakodnevna“ maramica ( kao Clinell Univerzalne maramice ) već kao maramica koja se koristi u odredjenim situacijama.

P: Hlor je mnogo jeftiniji od Clinell Sporicidnih maramica. Zašto bi trebalo koristiti Clinell Sporicidne maramice umesto hlornih preparata?
O: CLINELL SPORICIDNE MARAMICE IMAJU MNOGO PREDNOSTI U ODNOSU NA HLORNE PREPARATE I TO UKLJUČUJE SLEDEĆE:

 1. Clinell Sporicidne maramice su potpuno bezbedne za onoga ko ih koristi, kao i za ljude u neposrednoj blizini. Hlor oslobadja toksična isparenja koja mogu uzrokovati respiratorna oboljenja.
 2. Clinell Sporicidne maramice su bezbedne da se koriste na plastici, gumi i metalu, za razliku od hlornih preparata. Ovo je velika prednost, s obzirom da će uštedeti bolnici novac potreban za menjanje oštećene opreme.
 3. Za pripremu hlornih rastvora je potrebno vreme i precizno merenje prilikom rastvaranja, kako bi se napravio rastvor dovoljno jak da uništi spore. Clinell Sporicidne maramice se aktiviraju za manje od 5 sekundi i efikasnost ne zavisi od odredjene količine vode.
 4. Upotreba ovih maramica će značajno smanjiti infekcije uzrokovane Clostridium Difficile i na taj način će uštedeti više novca bolnici nego što je prvobitno bilo povećanje troškova uzrokovano kupovinom Clinell Sporicidnih maramica umesto hlornih preparata.

P: Koje mikroorganizme uništava maramica?
O: Ova maramica uništava sve grupe bakterija, ali je naglašeno da je Sporicidna maramica s obzirom da su spore najteža grupa za uništavanje. Ovo je specijalizovan proizvod i nije dizajniran kao „svakodnevna“ maramica. Koristi se u situacijama kada se sumnja ili dodje do pojave Clostridium Difficile ( za čišćenje komoda, kreveta, kvaka itd.).

P: Šta bi se dogodilo kada bi aktivirana maramica dotakla kožu?
O: Uvek treba nositi rukavice prilikom upotrebe Clinell Sporicidnih maramica. Ako bi se slučajno desilo da maramica dotakne kožu, ne treba brinuti, jer većina ljudi ne bi osetila ništa. U malom broju slučajeva može doći do blage iritacije kože što se manifestuje bledjom bojom kože par minuta. Ovo će samo nestati, ali se preporučuje pranje ruku sa puno vode. Ako se iritacija nastavi, zatražiti savet lekara.

P: Da li je potrebno da se nosi zaštitna maska?
O: Većini ljudi nije potrebna zaštitna maska, ali ako miris maramice izazove blagu neprijatnost, upotreba maske će rešiti ovaj problem. Hemikalije koje oksidiraju mogu iritirati sluzokožu i dovesti do kašlja i problema sa disanjem. Ovo je vrlo čest problem sa hlornim preparatima. Količina persirćetne kiseline i hidrogen peroksida u maramicama je skoro zanemraljiva, tako da neće dovesti do pomenutih problema.

P: na čemu se sve mogu koristiti maramice?
O: OVO SU VISOKOSPECIJALIZOVANE MARAMICE I OSNOVNA UPOTREBA SE ODNOSI NA:

 1. Svakodnevno čišćenje komoda
 2. Celokupna dezinfekcija površina i opreme tamo gde se sumnja ili je već došlo do pojave Clostridium diffi
 3. Za kompletno čišćenje i dezinfekciju sobe nakon otpuštanja pacijenta iz bolnice

P: Da li je potrebno prvo očistiti mesto koje će se prebrisati maramicom?
O: Ne, nije potrebno prethodno čišćenje s obzirom da maramica sadrži deterdžent kojim se uklanja prljavština. Maramica se može koristiti odmah na prljavim površinama.

P: Da li je moguće da dodje do pojave rezistencije nakon dugotrajne upotrebe ovih maramica
O: Dejstvo persirćetne kiseline nije selektivno već sveobuhvatno ( u smislu grupa bakterija na koje deluje), tako da ne može doći do pojave rezistencije

P: Da li postoje neke posbene mere za odlaganje i čuvanje maramica?
O: Nema posebnih zahteva za odlaganje i čuvanje ovih maramica. Nakon upotrebe, maramicu odložiti u kantu za klinički otpad.

P: Kako se mogu sumirati koristi od upotrebe Clinell Sporicidnih maramica?
O: UKRATKO:

 1. Ovo je najmoćnija maramica na svetu u ovom trenutku.
 2. Uništava sve poznate mikroorganizme.
 3. Bezbedne su da se koriste na većini materijala ( ako postoji nedoumica, obavezno treba pogledati uputstvo proizvodjača o načinu održavanja odredjene opreme).
 4. Uništava spore u roku od 1 minuta sa 6 log redukcijom u prljavim uslovima.
 5. Jedina maramica koja efikasno zamenjuje hlorne preparate.
 6. Bezbedna za okruženje.
 7. Bez toksičnih isparenja, što omogućava upotrebu u neposrednoj blizini pacijenata.
 8. Efikasna je i u visoko zaprljanim uslovima.
 9. Nije potrebno praviti rastvor čime se štedi vreme u poredjenju sa hlornim proizvodima.
 10. Jednostavna upotreba će povećati usaglašeno korišćenje od strane zaposlenih i značajno smanjiti broj slučajeva zaraženih Clostridium difficile.

P: Koje su relevantne informacije u vezi Clostridium difficile?
O: U 2006. godini je bilo 6.480 smrtnih slučajeva povezanih sa Clostridium difficile u Velikoj Britaniji što je za 72% više nego što je bilo 2005. godine. Trenutno je najčešća metoda za borbu sa Clostridium difficile upotreba hlornih preparata koji su komplikovani za pravljenje (često se prave greške prilikom rastvaranja) i vrlo su škodljivi za korisnike i okolinu.
Persirćetna kiselina je odavno poznata kao jedan od najboljih i najbezbednijih načina za uništavanje spora. Postoji mnogo prednosti persirćetne kiseline u odnosu na hlorne preparate kao što su kontaktno vreme, efikasnost u prljavim uslovima i neškodljivost za okolinu. Glavni problem sa persirćetnom kiselinom je što nije stabilna i to je limit za praktičnu upotrebu. Medjutim, Clinell Sporicidne maramice obezbeđuju stvaranje persirćetne kiseline na zahtev jednostavnim kontaktom sa tečnošću i na taj način se eliminiše problem degradacije molekula persirćetne kiseline. Drugim rečima, u pakovanju maramica se ne nalazi persirćetna kiselina i ona se stvara samo kada se maramica pokvasi.
Clinell Sporicidne maramice su lakše za upotrebu, bezbednije i efikasnije od hlornih preparata. Jednostavnost upotrebe i visoka efikasnost će značajno doprineti smanjenju Clostridium difficile.
U pakovanju ima 25 maramica koje su proizvedene prvenstveno za upotrebu gde postoji problem sa sporama kao maramica za površine. Idealne su za čišćenje komoda i kreveta. Takodje mogu da se koriste na ne-invazivnoj medicinskoj opremi mada uvek treba poštovati preporuke proizvodjača odredjene opreme za održavanje.

P: Koje su kliničke prednosti Clinell Sporicidnih maramica?
O:

 1. Upotrebom se neće oštetiti metal, plastika ili guma za razliku od hlornih preparata koji će ih oštetiti.
 2. Brza i jednostavna upotreba bez potrebe za merenjem i pravljenjem rastvora. Hlorni preparati zahtevaju rastvaranje tačne količine praška ili tableta što oduzima vreme i ujdeno se prave greške u odnosu prilikom pravljenja rastvora.
 3. Neškodljive su za okolinu- rastvaraju se u bezopasne nus-proizvode. Nus-proizvodi koji ostaju posle hlornih preparata su toksični i kancerogeni za osoblje i pacijente.
 4. Efikasne su u visoko zaprljanim uslovima (za razliku od hlornih preparata) i uništavaju spore i u fecesu (na primer).
 5. Uništavaju sve patogene mikroorganizme uključujući spore Clostridium difficile.
 6. Nema štetnih isparenja što omogućava upotrebu u neposrednoj blizini pacijenata.
 7. Stvara persirćetnu kiselinu na zahtev u skladu sa potrebama.
 8. Proizvedene su u stabilnoj formi koja ne dovodi do isušivanja.
 9. Ne postoji mogućnost pojave rezistencije s obzirom da je dejstvo ne-selektivno.
 10. Ne sadrže alkohol i ostale organske rastvarače.

Testovi

VIRUSI
EFIKASNO PROTIV TEST
Adenovirus EN14476
Canine Parvovirus EN14476
Poliovirus EN14476
GLJIVICE
Aspergillus brasiliensis EN1275
Candida albicans EN14562
Candida albicans EN1275
BAKTERIJE
Enterococcus hirae EN1276
Escherichia coli (E. coli) EN14561
Mycobacterium terrae EN14348
Mycobacterium terrae EN14563
Pseudomonas aeruginosa EN14562
Pseudomonas aeruginosa EN1276
Staphylococcus aureus EN14561
Staphylococcus aureus EN1276