Svi proizvodi O proizvodu Uputstvo Najčešće postavljena pitanja Testovi

2% HLORHEKSIDIN MARAMICE

maramice 200

O proizvodu

Etiketa proizvoda

Alkoholne maramice sa 2% hlorheksidina su idealne za čišćenje i dezinfekciju kože pre uboda, kanila i katetera, kao i posle uklanjanja flastera (ispod flastera se skupljaju bakterije).

Pojedinačno upakovane maramice za dezinfekciju manjih površina kože, natopljene sa 70% alkohola i 2% hlorheksidina.

Značajne u prevenciji infekcija krvotoka.

Moćna patentirana formula sadrži 2% chlorhexidine gluconate i 70% isopropyl alkohol.

Maramice su odlične za uklanjanje ostatka lepka od flastera na koži. Dermatološki su testirane i ne sadrže latex. Proizvod potpada pod Direktivu o biocidima (BDP 98/8/EC).


Uputstvo

maramice40komUput

1.Staviti odgovarajuće rukavice i uzeti jednu maramicu iz pakovanja

2.Ukloniti flaster ili bilo koju medicinsku opremu sa kože koja treba da se očisti

3.Detaljno prebrisati kožu. Voditi računa da se maramica ne koristi na otvorenim ranama

4.Promeniti maramicu ako postane suva ili prljava i odložiti je u odgovarajuću kantu za otpad


Najčešće postavljena pitanja

P: Koje izjave upozorenja se odnose na ove proizvode?
O: Samo za spoljašnju upotrebu. Visoko zapaljive, čuvati dalje od izvora vatre. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati kontakt sa očima. U slučaju kontakta sa očima odmah detaljno isprati vodom i zatražiti medicinsku pomoć. Ako se maramica proguta, zatražiti medicinsku pomoć.

P: Koliko je konstantan procenat hlorheksidina u maramicama?


O: Svaka proizvedena serija maramica se proverava u akreditovanim laboratorijama da bi se osigurao procenat od 2-3% hlorheksidina. Razlog zašto ima malo više od 2% je dvostruki:
  1. Mora postojati malo viši procenat hlorheksidina usled adsorpcije (jedan deo hlorheksidina ostaje na površinama) ali se vrši i deaktivacija hlorheksidina od strane sapuna za pranje ruku;

  2. Tokom vremena hlorheksidin gubi svojstvo, a kako bi se obezbedio rok trajanja od dve godine neophodno je da u maramici bude malo viši procenat hlorheksidina. Za navedene podatke postoji dokument akreditovane laboratorije dostupan na zahtev

P: Da li je maramica sterilna?
O: Ne. Postoji više razloga za ovo:

  • Ne postoji stvarna potreba da maramica bude sterilna s obzirom da je antibakterijska;
  • Maramice se proizvode u najstrože kontrolisanim uslovima čime se onemogućava da dođe do kontaminacije. Maramice se takođe testiraju na kontaminaciju i kopije izveštaja su dostupne na zahtev;
  • Veoma je teško izvršiti sterilizaciju hlorheksidina zato što proces sterilizacije narušava molekularnu strukturu hlorheksidina. Maramice ne mogu biti gama sterilizovane zato što bi ovaj proces uništio hlorheksidin u njima. Folija u koju je maramica upakovana ne propušta gas tako da ETO sterilizacija ne može da probije pakovanje-foliju;

P: Da li je proizvod bez latex-a?
O: Da. Dokument se može nabaviti na zahtev kod distributera ili preko službe pravne regulative Gama Healthcare.


Testovi

EN 1276

EFIKASNO PROTIV BAKTERIJE TEST UNIŠTAVA ZA
Enterococcus hirae EN1 4561 1 min
Pseudomonas aeruginosa EN1 4561 1 min
Staphylococcus aureus EN1 4561 1 min

Preporuke i vodiči za čišćenje i dezinfekciju kože proizvodima na bazi alkohola i 2% Hlorheksidina:

Preporuke za čišćenje i dezinfekciju kože pre plasiranja centralnog venskog katetera

Preporuke za čišćenje i dezinfekciju kože pre plasiranja centralnog venskog katetera za dijalizu

Zvanični vodiči za prevenciju bolničkih infekcija u NHS bolnicama u Engleskoj

Epic 3- zvanični vodič za prevenciju bolničkih infekcija u NHS bolnicama u Engleskoj

Preporuke za čišćenje i dezinfekciju kože pre plasiranja periferne intravenozne kanile

Preporuke za uzimanje uzoraka krvi